Urtehagen Videregående Privatskole

Vil du lære mer? Komme til en spennende skole hver dag? Være blant hyggelige medelever og lærere? Få kunnskap og erfaring som kan hjelpe deg til en mulig jobb? Da venter skolen på deg!

Skolen driver voksenopplæring. Vi gir deg teori og praksis ment for fremtidig arbeid i yrkeslivet. Du får et godt grunnlag for videre utvikling i det norske samfunnet.

Skolen

Skolen holder til sentralt på Grønland i Oslo. Det er kort vei til buss, T-bane og trikk, ja, til Sentralstasjonen også. Det er undervisning i lyse og moderne lokaler. Vi tror du skal trives hos oss!

Lærere

Det er dyktige og erfarne lærere på skolen! Noen er norske, mens andre har innvandrerbakgrunn. Alle skal fylle offentlige kompetansekrav. Opplæringen er på norsk.

Elever

Det er elever med bakgrunn i mange land! Det er et spennende miljø. Vi lærer å bli kjent med hverandre. Elevene har varierte erfaringer, som kan deles med andre. Felles er at vi ønsker å lære og få kunnskap og forståelse som skal hjelpe oss til en plass i yrkeslivet og i det norske samfunnet.

Undervisningen

Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Skolen driver sitt arbeid etter læreplaner godkjent av departementet. Skolen definerer selv sitt eget faglige grunnlag og sitt verdimessige grunnlag. Les mer om dette på skolens tilbud.

Inntak av elever

Skolen har hele landet som inntaksområde. Skolen avgjør i samsvar med regelverket hvilke søkere som skal tas inn.

Verdimessig grunnlag

Skolen har islam som verdimessig grunnlag. Skolen er åpen for alle. Skolen vil fremme grunnleggende menneskerettigheter, likestilling og demokrati.

Ettårige kurs

Skolen tilbyr ettårige kurs (se skolens tilbud). Elevene får et avsluttende dokument som viser undervisningen de har vært gjennom. Det er et dokument som er godt å vise for seg (men er ikke et offentlig godkjent dokument).

Velkommen til oss!